1ος Eταίρος: CHIMAR HELLAS A.E.

chimar hellas


Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Η CHIMAR HELLAS Α.E. αποτελεί καινοτόμο επιχείρηση με διεθνή δραστηριοποίηση στη βιομηχανική έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ανταγωνιστικής τεχνολογίας για την βιομηχανική παραγωγή συγκολλητικών ουσιών και συναφών χημικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά εφαρμόζονται στη βιομηχανική παραγωγή σύνθετης ξυλείας (MDF, νοβοπάν, OSB, κοντραπλακέ, χαρτιά εμποτισμού κτλ).
Η εταιρία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο προϊόντων και τεχνολογιών σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εγκαταστάσεις της στην περιοχή Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν χημικό-τεχνικό εργαστήριο, γραφεία διοίκησης, πιλοτική εγκατάσταση παραγωγής ρητινών, πιλοτική εγκατάσταση παραγωγής ξυλοσανίδων και βιομηχανική μονάδα παραγωγής χημικών επί παραγγελία.
Η εταιρία συγκροτείται σήμερα από μία δυναμική ομάδα 30 ατόμων, που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αποτελούν επιστήμονες υψηλής κατάρτισης, με γνώση, δεξιότητες και μοναδική εμπειρία στο αντικείμενοτου κλάδου.

Η CHIMAR έχει σχεδόν 100% εξαγωγικό χαρακτήρα και εμπειρία περισσότερο από 40 χρόνια. Η τεχνολογία της προστατεύεται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας διεθνώς και έχει χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανίες σε 40 και πλέον χώρες του κόσμου. Υπολογίζεται ότι περισσότερο από το 10% της παγκόσμιας παραγωγής νοβοπάν και MDF παράγονται ετησίως χρησιμοποιώντας τεχνογνωσία και υπηρεσίες της CHIMAR.
Συγκεκριμένα τα πεδία δραστηριοποίησης είναι:
• Βιομηχανική έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση καινοτόμου και ανταγωνιστικής τεχνολογίας (με παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, licensing) για τη βιομηχανική παραγωγή χημικών προϊόντων και συγκολλητικών ουσιών και την εφαρμογή τους στην βιομηχανία σύνθετης ξυλείας σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.
• Τεχνική Υποστήριξη (εξ αποστάσεως και επιτόπου) και εκπαίδευση προσωπικού βιομηχανιών συγκολλητικών ρητινών και σύνθετης ξυλείας.
• Υπηρεσίες Ε&Α προς τρίτους, ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών σε εργαστηριακή/πιλοτική και βιομηχανική κλίμακα.
• Συμμετοχή σε επιδοτούμενα συνεργατικά ερευνητικά έργα (Εθνικά & Ευρωπαϊκά) με έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση πράσινων τεχνολογιών και προϊόντων.
• Κατά παραγγελία παραγωγή χημικών προϊόντων του κλάδου σε βιομηχανική κλίμακα (π.χ. βελτιωτικά και σκληρυντικά ρητινών).
• Ειδικές μετρήσεις, αναλύσεις, δοκιμές και αξιολόγηση με βάση τα διεθνή πρότυπα σε συγκολλητικές ρητίνες, χημικά πρόσθετα και προϊόντα σύνθετης ξυλείας.
• Το εργαστήριο της CHIMAR είναι το μοναδικό στην Ελλάδα διαπιστευμένο εργαστήριο για τον προσδιορισμό της έκλυσης φορμαλδεΰδης από ξυλοσανίδες και έπιπλα, με τις μεθόδους ανάλυσης αερίων (gas analysis - ΕΛΟΤ EN ISO 12460-3) και διάτρησης (perforator - ΕΛΟΤ EN ISO 12460-5).
• Αντιπροσώπευση, διανομή και εγκατάσταση βιομηχανικών συστημάτων πρόληψης και προστασίας από φωτιές και εκρήξεις καθώς και εξοπλισμού κινούμενων μεταλλοταινιών.

Υπεύθυνος Έργου:

Παπαδοπούλου Ηλέκτρα
Υπεύθυνη Ερευνήτρια

Τηλ.: 2310 424167
Email: Papadopoulou@ari.gr
Ιστοσελίδα: www.chimarhellas.com

2ος Eταίρος: PHARMAGNOSE

pharmagnose

Η εταιρία PHARMAGNOSE Α.Ε. συστάθηκε το 2013 ως τεχνοβλαστός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η σύσταση, ο σχεδιασμός και οι υποδομές της εταιρίας χρηματοδοτήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)». Η PHARMAGNOSE, με αυξημένο καινοτόμο χαρακτήρα και εξωστρέφεια, παρέχει υπηρεσίες υψηλής έρευνας στον τομέα των βιοδραστικών φυσικών προϊόντων (ανάπτυξη και ανάλυση φυτικών εκχυλισμάτων, προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας από γεωργικά απόβλητα, αξιοποίηση ελληνικής βιοποικιλότητας, μελέτες μεταβολομικής, απομόνωση και χημικός χαρακτηρισμός φυσικών προϊόντων υψηλής καθαρότητας από φυτά, in silico μελέτες δομής/δράσης, αναγνώριση βιοδεικτών).

Η PHARMAGNOSE βασίζεται στη χρήση «πράσινων» τεχνικών (PLE, ACE, CPC, CPE, SFE-CO2), για την εκχύλιση φυτών της Ελληνικής βιοποικιλότητας με στόχο την παραγωγή μοναδικών εκχυλισμάτων, πλήρως χαρακτηρισμένων ως προς το χημικό περιεχόμενο (τεχνικές HPLC-DAD, LC-MS). Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα παραγωγής καθαρών χημικών ουσιών σε μεγάλη ποσότητα, φυσικών προϊόντων με μοναδικές χημικές δομές και ιδιαίτερες βιολογικές δράσεις όπως αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική.

Η PHARMAGNOSE παρέχει βιοδραστικά εκχυλίσματα σε εταιρίες που επιθυμούν να τα ενσωματώσουν σε φυτικά συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά, βιολειτουργικά τρόφιμα και φυτοθεραπευτικά.

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : 

Κωνσταντίνα Βουγογιαννοπούλου

Υπεύθυνη τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης

 

Τηλ : 2262056366

Email : nadia.vougogiannopoulou@pharmagnose.gr

Website : www.pharmagnose.com

3ος Εταίρος: ΑΠΘ

Α.Π.Θ

Περιγραφή δραστηριοτήτων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων-Τμήμα Φυσικής

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων-Τμήμα Χημείας

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα τμήματα, τόσο σε προσωπικό και φοιτητές, όσο και σε επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες και διακρίσεις. Το Τμήμα Χημείας καλύπτει σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τομέων του αντικειμένου της Χημείας και κατέχει κορυφαία θέση μεταξύ των αντίστοιχων τμημάτων της χώρας.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του φορέα «Εργαστήριο Ακτίνων Χ, Οπτικού χαρακτηρισμού και Θερμικής ανάλυσης» (X.Op.Th.) του τμήματος Φυσικής με επικεφαλή τον Καθηγητή Κ. Χρυσάφη, εστιάζονται στη θερμική ανάλυση και χαρακτηρισμό υλικών με τεχνικές όπως η φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR) - ορατού υπεριώδους (UV/VIS), τη μελέτη της δομής με φασματοσκοπία ακτίνων Χ, τη μελέτη της μικροδομής των υλικών με ηλεκτρονική μικροσκοπία, τη μελέτη επιφανειών με σαρωτική ηλεκτρονική μικροσκοπία, τις μετρήσεις θερμικής αγωγιμότητας, τη σύνθεση-τροποποίηση και χαρακτηρισμό υλικών για τεχνολογικές εφαρμογές.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του φορέα «Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων», του τμήματος Χημείας (ΧηΤεΠοΧ) με επικεφαλή τον Καθηγητή Δ. Μπικιάρη, εστιάζονται στη χημεία και τεχνολογία πολυμερών (σύνθεση, χαρακτηρισμός, εφαρμογές πολυμερών, τροποποίηση και βελτίωση πολυμερών, μαθηματικά μοντέλα αντιδράσεων πολυμερισμού), παρασκευή πολυμερών από ανανεώσιμα υλικά και βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών και μελέτη του ρυθμού βιοαποικοδόμησης, ανακύκλωση πολυμερών, μελέτη θερμικής και θερμο-οξειδωτικής σταθερότητας πολυμερών, ανάπτυξη και μελέτη σύνθετων και νανοσύνθετων υλικών, παρασκευή και μελέτη τρισδιάστατων υλικών.

Οι δύο ερευνητικοί φορείς του ΑΠΘ συνεργάζονται ιδιαίτερα στενά τα τελευταία χρόνια και διαθέτουν επιστημονική γνώση και εμπειρία και πλούσιο επιστημονικό εξοπλισμό, τα οποία είναι συμπληρωματικά και απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου. Καρπός της συνεργασίας αυτής είναι η δημοσίευση πάνω από 100 εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Υπεύθυνοι Έργου:

Κωνσταντίνος Χρυσάφης                                  Δημήτριος Μπικιάρης

Καθηγητής                                                      Καθηγητής

Τηλ. +30 2310 998188                                    Τηλ. +30 2310 997812

Email: hrisafis@physics.auth.gr                        Email: dbic@chem.auth.gr

https://www.auth.gr/school/physics/                https://bikiarislab.wixsite.com/bikiaris 

                                                                https://bikiarislab.wixsite.com/bikiarislab/olhe