ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

«Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

 

ΤΙΤΛΟΣ: Ολοκληρωμένη αξιοποίηση γεωργικών υπολειμμάτων παραδοσιακών

και καινοτόμων καλλιεργειών σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας.

 


ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: OLHE
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ6ΥΒΠ-00161

 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή καινοτόμων και οικολογικών ξυλοσανίδων από απόβλητα της ελαιουργίας (κλαδιά ελιάς, φύλλα, σπόροι και υπολείμματα του ελαιοπυρήνα) και της πρωταρχικής χρήσης της βιομηχανικής κάνναβης (βλαστός κάνναβης), και με τη χρήση νέων συγκολλητικών ουσιών παρασκευασμένων από πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης.
Στόχος είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση των μελετώμενων αποβλήτων στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και η ανάπτυξη νέων «πράσινων» σύνθετων προϊόντων ξύλου ανταποκρινόμενων στις ανάγκες της αγοράς και εναρμονισμένων με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.